Jak poinformowała minister Anna Zalewska, każdy absolwent szkoły podstawowej i gimnazjum będzie miał miejsce w szkole od 1 września 2019 roku. 

Szkoły są przygotowane na przyjęcie zwiększonej liczby uczniów, dysponują odpowiednią liczbą sal dydaktycznych i przygotowują większą liczbę klas.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znaleźć można w ulotce przygotowanej przez MEN:

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH
NA ROK SZKOLNY 2019/2020