1. Mieczysław Kulesz - Kwidzyn

2. Józef Kowalski - Zakład Budowlano - Instalacyjny Kwidzyn

3. Stanisław Kowalczyk - Gdańsk

4. Spółdzielnia Produkcyjno- Usługowa "RODŁO" Kwidzyn

5. Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne Budownictwa "ALFA" Spółka z o.o. w Kwidzynie

6. Józef Śliwiński - Kwidzyn

7. Firma MALart - Kwidzyn

8. Jerzy Godzik - Kwidzyn

9. Ks. Andrzej Kowalczyk - Gdańsk

10. Halina i Marek Grabarek - Kwidzyn

11. Elżbieta Żakowska - Kwidzyn

12. Ewa Lulińska - Kwidzyn

13. Czesława Jaremko - Kwidzyn

14. Urszula Kardaś - Kwidzyn

15. Firma ADAMS Adam Kreft - Mareza

16. Sylwia Maluchnik - Kwidzyn

17. Małgorzata Ciesielska - Kwidzyn

18. Karolina Karwacka - Kwidzyn

19. Beata Graciszewska - Kwidzyn

20. Michał Grabarek - Kwidzyn

21. NZOZ Lancet Maria Kowalczyk - Kwidzyn

22. Maria i Wojciech Kowalczyk - Kwidzyn

23. Bogumiła i Adam Pawłowscy - Kwidzyn

24. Zdzisław Urbaniak - Kwidzyn

25. Barbara i Tadeusz Postawa - Rakowiec

26. Studio FABIAN - Fabiszak Jan - Kwidzyn

27. Biuro Notarialne K.T. Binkowscy - Gdańsk

28. Parafianie z Katedry św. Jana Ewangelisty w Kwidzynie

29. Janina i Janusz Lipińscy Kwidzyn

30. Teresa Bołtuć-Kęsy - Rakowiec

31. PIKS FUH Piotr Sitnicki - Kwidzyn

32. Jorun i Don Baliszewski - Norwegia

33. DOMIS Krzysztof Wnętrzak - Sadlinki

34. Parafianie z parafii św. Trójcy w Kwidzynie

35. Firma PROFES Zbigniew Lech - Kwidzyn

36. Mirosława Wypych - Kwidzyn

37. Hanna i Ryszard Horyd - Kwidzyn

38. Michał Kowalczyk - Gdańsk

39. Aleksandra i Stanisław T. Kowalczyk - Gdańsk

40. Żaneta Stasiewicz - Gdańsk

41. Justyna Strzyżewska - Kwidzyn

43. Maryla i Andrzej Fiksa - Kwidzyn

44. Regina Staszak - Kwidzyn

45. Elżbieta i Ryszard Mówińscy - Kwidzyn

46. Elżbieta i Andrzej Baczewscy - Kwidzyn

47. Monika Ośmiałowska - Kwidzyn

48. Małgorzata Sejko - Kwidzyn

49. Magdalena i Wojciech Zielińscy - Kwidzyn

50. Alicja Łyżwińska - Gdańsk

51. Powiślański Bank Spółdzielczy

52. Fundacja Opiekuńcza IP-Kwidzyn