Katolicka Językowo - Sportowa Szkoła Podstawowa powstała na podstawie Uchwały nr 5/2013  z dnia 18.09.2013 zarządu Stowarzyszenia Rodzin Katolickich p.w. św. Józefa z siedzibą w Kwidzynie.

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Elbląskiej p.w. św. Józefa  z siedzibą w Kwidzynie w roku 2014 wchodzi w jubileuszowy, 20-ty rok swojej działalności. Jest to dobra okazja do refleksji i obrachunków. Dla przypomnienia: Stowarzyszenie powstało w roku ogłoszonym przez Jana Pawła II Rokiem Rodziny  (1994) i w zamierzeniu  miało być głosem rodzin zatroskanych o stan polskich rodzin a szczególnie młodego pokolenia.

 
Celem Stowarzyszenia jest wspomaganie rodzin katolickich w kształtowaniu ich życia małżeńskiego i rodzinnego zgodnie z zasadami ewangelii wyrażonymi w nauce Kościoła Katolickiego, zwłaszcza w adhortacji apostolskiej Jana Pawła II „Familiaris consortio”

W ciągu tych dwudziestu lat Stowarzyszenie Rodzin Katolickich podejmowało szereg działań, które miały, zgodnie ze Statutem, wspomagać rodziny. Szczególnie pomoc mogły uzyskać osoby i dzieci pokrzywdzone przez los. Były to działania pionierskie w naszym mieście, tak jak np. system stypendialny dla dzieci zdolnych ale pochodzących z biednych rodzin, świetlica środowiskowa, ośrodek adopcyjno-opiekuńczy czy poradnia rodzinna. Katolicki Ośrodek Adopcyjno-Opiekunczy założony i prowadzony przez nasze Stowarzyszenie był jednym z lepszych w województwie. Na kursy przygotowujące do uzyskania kwalifikacji rodziny zastępczej czy adopcyjnej przyjeżdżały osoby nie tylko z naszego województwa. Oprócz tego Ośrodek prowadził nadzór nad rodzinami zastępczymi (ponad 300) i adopcyjnymi. Ustawa z roku 2012 o opiece zastępczej spowodowała, pomimo pisemnych pochwał pokontrolnych Kuratorium Oświaty w Gdańsku,  zamknięcie naszego Ośrodka. Nasze przewidywania, że spowoduje to utrudnienia w procedurach adopcyjnych, niestety, sprawdziły się.  Innym sztandarowym naszym działaniem jest prowadzenie świetlic środowiskowych. Początkowo były to świetlice prowadzone w wynajętych pomieszczeniach całkowicie na koszt naszego Stowarzyszenia. Od roku 2005 prowadzimy je na zlecenie kwidzyńskiego samorządu. Obejmujemy opieką ponad 100 dzieci w 5 grupach, które zostały skierowane przez pedagogów szkolnych. Świetlice zlokalizowane są w trzech miejscach. Oprócz pracy opiekuńczej, czyli organizacji wolnego czasu dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych, dzieci mają zapewniona pomoc w nauce oraz wdrażany jest program socjo-terapeutyczny. Wychowawczynie pracują nie tylko z dziećmi, ale na bieżąco kontaktują się z rodzicami a także z nauczycielami i pedagogami szkolnymi. Efekty naszej pracy w postaci poprawy m.in. wyników nauczania omawiane są z przedstawicielami szkół i samorządu miejskiego. Możemy pochwalić się, że nasze dwie wychowanki są studentkami dziennych studiów wyższych (farmacja i fizyka). Ale nasi wychowankowie to także inne problemy, nie tylko szkolne. Stowarzyszenie, z funduszy uzyskanych z darowizn oraz z odpisów 1% podatków na organizacje pożytku publicznego (OPP) zakupuje odzież, okulary, podręczniki, tornistry, obuwie a także leki. Organizujemy dla tych dzieci pikniki i wycieczki do Gdańska, Torunia czy Gniewu. Bez pomocy wielu, bardzo życzliwych osób, nie udałoby się nam tego wszystkiego dokonać. Prowadzimy także Ośrodek Interwencji Kryzysowej.  Prawnik, psycholog, pedagog ma pomóc rodzinom, czy poszczególnym osobom, będącym w sytuacji krytycznej, rozwiązać problem natury przemocy w rodzinie, alkoholizmu, narkomanii, problemów wychowawczych czy konfliktów rodzinnych.

Stowarzyszenie, zrzeszone w Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich, wielokrotnie zgłaszało na forum ogólnopolskim i europejskim postulaty i oświadczenia mające na celu wspieranie i obronę rodziny.

W tym roku pragniemy uruchomić katolicką szkołę podstawową. W tym celu zakupiliśmy, po cenie absolutnie promocyjnej 300 zł, zabytkowy budynek w centrum Kwidzyna – były Wyższy Sąd Ziemski, później dom dziecka a ostatnio szkoła nr 7. Jest to wspaniały zabytek, który niestety, ostatnio mocno podupadł. Uruchamiając w nim szkołę a następnie także inne placówki prowadzone przez nasze Stowarzyszenie, mamy szansę uratować ten trzeci co do wartości historycznej zabytek Kwidzyna (po naszej wspaniałej katedrze i pałacu regencji). Może się to nam udać tylko przy pomocy mieszkańców Kwidzyna, którym na sercu leży nie tylko dobre, katolickie i patriotyczne wychowanie dzieci ale także uratowanie ważnego zabytku.

 

Referencja Burmistrza

 

Referencja Starosty