W ramach oferty edukacyjnej szkoła zapewnia:

- Świetlicę w godzinach 6:30-8:00, a także od zakończenia zajęć do godziny 15:30

- Program nauczania realizowany zgodnie z wymogami nowej podstawy programowej

- Kółka zainteresowań

- Pomoc w odrabianiu prac domowych

- Zajęcia kompensacyjno– korekcyjne, terapia pedagogiczna

- Naukę języka angielskiego w zwiększonym wymiarze 

- Zwiększony wymiar zajęć sportowych 

- Dwie sale gimnastyczne dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci (strefa do rytmiki, tańca, gimnastyki, zabawy)

- Wszystkie zajęcia sportowe uwzględnione są w planie lekcji

- Edukację zdrowotną

- Naukę z komputerami

- Opiekę pedagoga i logopedy

- Opiekę poradni psychologiczno–pedagogicznej

- Szafki do osobistego użytku ucznia

- Zgodnie z zasadami zdrowego żywienia podczas pobytu w szkole zapewniamy uczniom wodę do picia

- Grupy do 18 osób

- bogata oferta zajęć pozalekcyjnych 

- pozalekcyjne zajęcia sportowe

 

Oferta żywieniowa

Jest możliwość zamówienia posiłków na zasadzie cateringu, opracowanych przez profesjonalnego dietetyka, w celu dostarczenia wszystkich składników odżywczych potrzebnych naszym dzieciom do prawidłowego rozwoju.

 

Co wyróżnia naszą szkołę

- Szkoła dostosowana dla dzieci 6 letnich

- Zwiększona liczba godzin z języka angielskiego 

- Zwiększona liczba godzin z wychowania fizycznego (zajęcia: gimnastyka, taniec, sporty walki, basen)

- Pełna współpraca z domem (kontakt mailowy z rodzicami / opiekunami polegający m.in. na informowaniu o tygodniowym rozkładzie zajęć, informacjach o spotkaniach z rodzicami, sprawozdaniach)

- Pełne bezpieczeństwo, stopniowa adaptacja przedszkolaków do obowiązku szkolnego, monitoring

- Zapoznanie z nowoczesną technologią medialną, zajęcia taneczne, teatralne oraz inne związane z tym, co występuje w dzisiejszych środowiskach funkcjonowania człowieka. Ponadto rozwijanie kreatywności, zainteresowań oraz kompetencji społeczno-kulturalnych dzieci

- Indywidualizacja nauczania

- Profesjonalna i życzliwa kadra nauczycielska

- Pełna opieka i edukacja w godzinach 6:30 –15:30

- Mundurki szkolne

      - Modlitwa na początku i na końcu zajęć