W ramach oferty edukacyjnej szkoła zapewnia

- Pełną opiekę i edukację w godzinach 6:30 –17:00
- Świetlicę w godzinach 6:30-8:15, a także od zakończenia zajęć do godziny 17:00
- Program nauczania realizowany zgodnie z wymogami nowej podstawy programowej
- Kółka zainteresowań
- Pomoc w odrabianiu prac domowych
- Zajęcia kompensacyjno– korekcyjne, terapia pedagogiczna
- Naukę języka angielskiego w zwiększonym wymiarze do 5 godz. w tygodniu
- Zwiększony wymiar zajęć sportowych (5 godzin w tygodniu: gimnastyka, taniec , sporty walki, pływanie, gimnastyka korekcyjna)
- Dwie sale gimnastyczne dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci (strefa do rytmiki, tańca, gimnastyki, zabawy)
- Wszystkie zajęcia sportowe uwzględnione są w planie lekcji
- Edukację zdrowotną
- Naukę z komputerami
- Naukę kaligrafii
- Opiekę pedagoga i logopedy
- Opiekę poradni psychologiczno–pedagogicznej
- Szafki do osobistego użytku ucznia
- Zgodnie z zasadami zdrowego żywienia podczas pobytu w szkole zapewniamy uczniom wodę do picia
- Grupy do 18 osób
- bogata oferta zajęć pozalekcyjnych (różnorodność dziedzin)
- pozalekcyjne zajęcia sportowe

 

Oferta żywieniowa

Jest możliwość zamówienia posiłków na zasadzie cateringu, opracowanych przez profesjonalnego dietetyka, w celu dostarczenia wszystkich składników odżywczych potrzebnych naszym dzieciom do prawidłowego rozwoju.
 

Co wyróżnia naszą szkołę

- Szkoła dostosowana dla dzieci 6 letnich
- Zwiększona liczba godzin z języka angielskiego do 5 godzin w tygodniu
- Zwiększona liczba godzin z wychowania fizycznego (zajęcia: gimnastyka, taniec, sporty walki, pływanie (basen), gimnastyka korekcyjna)
- Lekcje rozpoczynają się od godziny 08:15 (omijamy miejskie korki)
- Pełna współpraca z domem (kontakt mailowy z rodzicami / opiekunami polegający m.in. na informowaniu o tygodniowym rozkładzie zajęć, informacjach o spotkaniach z rodzicami, sprawozdaniach)
- Pełne bezpieczeństwo, stopniowa adaptacja przedszkolaków do obowiązku szkolnego, monitoring
- Zapoznanie z nowoczesną technologią medialną, zajęcia taneczne, teatralne oraz inne związane z tym, co występuje w dzisiejszych środowiskach funkcjonowania człowieka. Ponadto rozwijanie kreatywności, zainteresowań oraz kompetencji społeczno-kulturalnych dzieci
- Indywidualizacja nauczania
- Profesjonalna i życzliwa kadra nauczycielska
- Pełna opieka i edukacja w godzinach 6:30 –17:00
- W ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych nauka kaligrafii
- Mundurki szkolne
- Modlitwa na początku i na końcu zajęć.