W ramach oferty edukacyjnej szkoła zapewnia:

- Świetlicę w godzinach 6:30-8:00, a także od zakończenia zajęć do godziny 15:30

- Program nauczania realizowany zgodnie z wymogami nowej podstawy programowej

- Kółka zainteresowań

- Pomoc w odrabianiu prac domowych

- Zajęcia kompensacyjno – korekcyjne, terapia pedagogiczna

- Naukę języka angielskiego w zwiększonym wymiarze od pierwszej klasy

      - Naukę jęzka niemieckiego od drugiej klasy

- Zwiększony wymiar zajęć sportowych 

- Dwie sale gimnastyczne dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci (strefa do rytmiki, tańca, gimnastyki, zabawy)

- Zajęcia z informatyki i robotyki (nowość!) od klasy pierwszej

- Edukację zdrowotną

      - Profilaktyka zdrowotna (nowość!) w postaci corocznych badań:

          -- stomatologicznych,

         -- okulistycznych,

         -- pediatrycznych,

         -- dietetycznych

- Naukę z komputerami

- Opiekę pedagoga i logopedy

- Opiekę poradni psychologiczno–pedagogicznej

- Szafki do osobistego użytku ucznia

- Zgodnie z zasadami zdrowego żywienia podczas pobytu w szkole zapewniamy uczniom wodę do picia

- Grupy do 18 osób

- bogata oferta zajęć pozalekcyjnych 

- pozalekcyjne zajęcia sportowe

 

Oferta żywieniowa

Jest możliwość zamówienia posiłków na zasadzie cateringu, opracowanych przez profesjonalnego dietetyka, w celu dostarczenia wszystkich składników odżywczych potrzebnych naszym dzieciom do prawidłowego rozwoju.

 

Co wyróżnia naszą szkołę

- Szkoła dostosowana dla dzieci 6 letnich

- Zwiększona liczba godzin z języka angielskiego od pierwszej klasy i język niemiecki od klasy drugiej

- Zwiększona liczba sportowych zajęć pozalekcyjnych (gimnastyka, taniec, sporty walki, basen w klasach I-III)

- Pełna współpraca z domem (kontakt mailowy z rodzicami / opiekunami polegający m.in. na informowaniu o tygodniowym rozkładzie zajęć, informacjach o spotkaniach z rodzicami, sprawozdaniach)

- Pełne bezpieczeństwo, stopniowa adaptacja przedszkolaków do obowiązku szkolnego, monitoring

- Zapoznanie z nowoczesną technologią medialną (tablice interaktywne w każdej klasie) Ponadto rozwijanie kreatywności, zainteresowań oraz kompetencji społeczno-kulturalnych dzieci

- Indywidualizacja nauczania

- Profesjonalna i życzliwa kadra nauczycielska

- Pełna opieka i edukacja w godzinach 6:30 –15:30

- Mundurki szkolne

      - Modlitwa na początku i na końcu zajęć